• Huvud
  • >
  • Webb
  • >
  • Amazon för att undersöka påståenden om arbetstagares misshandel vid tyska lageret

Amazon för att undersöka påståenden om arbetstagares misshandel vid tyska lageret

Anonim

Amazon har kommit överens om att titta på klagomål från personal hos en av online-återförsäljarens uppfyllningscentrum i Tyskland. Undersökningen kommer efter en tysk tv-station luftade en dokumentär som avbildade tillfälliga Amazon warehouse anställda - ofta anställda av utomstående byråer - klagar över extrem och orättvis behandling på arbetsplatsen. Vissa hävdar att de var tvungna att arbeta i 15 dagar i följd av ledningen, medan andra klagade över att de var korta när det var dags att samla in deras lönecheck. "Det är som att vara i en maskin och vi är bara en liten del i den här maskinen", berättade en arbetare för showens producenter.

Kanske ännu mer alarmerande fångade filmpersonalen bilder av säkerhetspersonal med uppenbara band med Tysklands långt höger neo-nazistiska rörelse. Amazon insisterar på att den inte använder dessa säkerhetsvakter direkt, men planerar ändå att undersöka situationen. "Trots att säkerhetsföretaget inte har ingåtts av Amazon, undersöker vi naturligtvis påståendena om säkerhetsvakternas beteende och kommer omedelbart vidta lämpliga åtgärder", säger en företagspresident till The Independent . "Vi tolererar inte diskriminering eller hot .”

Tidigare Artikel «
Nästa Artikel