• Huvud
  • >
  • Tech
  • >
  • FCC vill göra några stora förändringar i trådlösa nödsignaler

FCC vill göra några stora förändringar i trådlösa nödsignaler

Anonim

Med en uppsättning nya regler som föreslås idag, säger FCC att den vill göra några stora utbyggnader till det trådlösa nödsignalsystemet, som tjänstemän använder för att vidarebefordra information om nödsituationer som svåra väder- eller bärnstenvarningar.

FCC inledde först alarmsystemet 2012, men säger att det nu kan förbättras och fokuserar på några specifika områden i de föreslagna reglerna. Först innehållet i meddelandet: FCC vill ha ett nytt system som ökar maximal karaktär för meddelanden från 90 till 360, och det gör att tjänstemän kan placera inbäddade telefonnummer och webbadresser i meddelanden.

Byrån håller också på att göra mer riktade varningar som endast når de samhällen där en varning är mest relevant, samt gör det lättare för lokala tjänstemän att använda varningarna och att utbilda myndigheter som behöver använda dem på linjen . Tillsammans med dessa förslag frågar den om möjligheten att framtida förbättringar av systemet, som att skapa flerspråkiga varningar.

FCC kommer nu att öppna offentliga kommentarer till förslaget innan de slutligen rösta om slutliga regler.

Tidigare Artikel «
Nästa Artikel